Industrijske hale i građevinsko zemljište - Prodaja i rentiranje

Sve industrijske hale se nalaze u sklopu indrustrijskih zona a građevinsko zemljište uglavnom u jednom komadu

Solution Property je kompanija koja u okviru svog dugogodišnjeg poslovanja poseduje sektor koji se bavi posredovanjem prilikom poslova: prodaja i rentiranje građevinskag zemljišta i indsutrijskih hala, prodaja industrijskih zona, greenfield investicija; ali je Solution Property specijalizovan i za posredovanje kada su u pitanju: rentiranje industrijskih hala, rentiranje poslovnih prostora, rentiranje proizvodnih hala i sl. U okviru naše baze podataka nalazi se velik broj informacija koje u sebi sadrže osnovne karakteristike objekata i zemljišta koje posredujemo.

Industrijske hale se nalaze u sklopu indrustrijskih zona. Pored same hale, urađena je čitava okolna infrastruktura koja omogućava spajanje industrijske hale sa glavnim putemvima. Objekti poseduju sve preduslove za postavku strujne stanice snago od 1 do 2 mw. Do same parcele dovedeni su: gas, voda, kanalizacija i u neposrednoj blizini nalazi se optički kabal za internet.

Svaki klijent, putem ove veb stranice, može sklopiti posao kupovine građevinskog zemljišta, kupovine industrijske hale, rentiranja hale, ali takođe može uputiti upit koji će sadržati njegove potrebe tražnje.